Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία άσκηση ετοιμότητας και συντονισμού στην λεωφόρο Κηφισού την Πέμπτη 16.02.23 ΠΑρουσία του Περ. Ατιτκής κου Γ. Πατούλη

Όπως έχει παρατηρηθεί τόσο από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας όσο και από τα οχήματα κλειστού τύπου που η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει στη λ Κηφισού, η συνηθέστερη αιτία καθυστερήσεων είναι τα ακινητοποιημένα οχήματα είτε από μηχανική βλάβη είτε ως αποτέλεσμα σύγκρουσης, τα οποία καθυστερούν να απομακρυνθούν.

Με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων αλλά και την προαγωγή της οδικής ασφάλειας ,ο περιφερειάρχης Αττικής εδώ και δύο χρόνια -σε αγαστή συνεργασια με την Τροχαία Αττικής έχει δώσει εντολή για την κυκλοφορία 2 οχημάτων κλειστού τύπου σε 24 ωρη βάση στη λεωφ΄όρο και για την κυκλοφορία μιας πλατφόρμας με γερανό για την απομάκρυνση οχημάτων κατά τις ώρες αχιμης (πρωινές και απογευματινές) Τα οχήματα αυτά έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1300 επεμβάσεις για διαφορετικλές αιτίες (συγκρούσεις, μηχανικές βλάβες, ακινητοποίηση λόγω έλλειψης καυσίμου), συνδράμοντας με αποφασιστικό τρόπο τους οδηγούς και την Τροχαία και -κυρίς-πραγματοποιώντας \άμεσα την απαιτούμενη σημανση ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ατυχήματα. Επιπρόσθετα με το γερανό και τηβ πλατφόρμα οδικής βοήθειας α γίνεται άμεσα η απομάκρυνση των οχημάτων που δημιουργούν καθυστερήσεις από την ωφέλιμη διατομή του οδοστρώματος και τα οχήματα οδηγούνται -παρουσία της Τροχαίας- στη ΛΕΑ ή στην πλησιέστερη έξοδο.

Καταλυτική είναι επίσης η συνδρομή των συνεργείων άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης βλαβών της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία είναι σε επιφυλακή όλο το εικοσιτετράωρο και συντονίζονται από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας συνεπικουρούμενα και από ειδικά μηχανήματα έργου όπως μηχανικά σάρωθρά και φορτωτές. Τα συνεργεία αυτά επιχειρούν όπου απαιτείται, σε συνεγασία με τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών Φωτεινή σηματοδότησης όσο και με τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών του οδικού ηλεκτροφωτισμού και όλα μαζί αποτελούν -για πρώτη φορά- έναν ολοκληρωμένο κρατικό μηχανισμό που βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα για την υπηρεσία των χρηστών του οδικού δικτύου και την προάσπιση της οδικής ασφάλειας. Όλα τα παραπάνω γίνονται σε συνεργασία με την διεύθυνση τροχαίας Αττικής και για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και από ώρας 09:30- ΄11:30 κοινή άσκηση ετοιμότητας και συντονισμού στην κάθοδο της λ. Κηφισούμ με την απομάκρυνση ακινητοποιημένου οχήματος το οποίο μάλιστα είχε προκαλέσει και εκτεταμένη διαρροή ορυκτέλαιου στο οδόστρωμα, έτσι ώστε να βελκτιωθεί ο συντονισμός, να εντοπιστούν τυχόν δυσχέρειες στη διαδικασία και τελικά να απομειωθεί ο χρόνος απόκρισης και να βελτισοποιηθεί η αποτελεσματικότητα.
«Οι επιχειρησιακές ασκήσεις μειώνουν το χρόνο απόκρισης και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού»