Οδική ασφάλεια

Με στρατηγικό σχέδιο και έργο.

Η Αττική μπορεί να μετασχηματισθεί σε μια ασφαλή και βιώσιμη Περιφέρεια !

“ Στόχος του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη είναι η παροχή άμεσων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, συντηρώντας σχολαστικά τις υφιστάμενες υποδομές και δημιουργώντας νέες , εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που μας δίνει η ενσωμάτωση και χρήση των νέων τεχνολογιών.”

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας