Κίμων Λογοθέτης
Κίμων Λογοθέτης
Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Αττικής
 • Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα
 • Καθηγητής στο Δημόσιο ΙΕΚ Ηλιούπολης
  στο μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής & της Τεχνικής Οδήγησης.
 • Σύμβουλος Οδικής Ασφαλείας Περιφέρειας Αττικής.
 • Υπεύθυνος συντονισμού του Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας περιφέρεια Αττικής
 • Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής, ως εκπρόσωπος των πολιτών
 • Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. της Ένωσης Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής της Αθήνας,
 • Εισηγητής του Κέντρου Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Ελληνικών Ταχυδρομείων
  Κ.Ε.Κ ΕΛΤΑ στο πρόγραμμα της ασφαλούς & οικονομικής οδήγησης,
 • Εκπαιδευτής Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής,
 • Εκπαιδευτής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
 • Μέλος της Παράταξης Νέα Αρχή για την Αττική του Γιώργου Πατούλη,
 • Μέλος του Μητρώου Στελεχών και του Τομέα Υποδομών & Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας