Ενισχύεται η αντιπλημμυρική θωράκιση του οδικού δικτύου με εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και εκσυγχρονισμού στα μηχανικά αντλιοστάσια της Περιφέρειας Ατττικής.

Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των γεννητριών και την αντικατάστασης των αντλιών απορρόφησης ομβρίων υδάτων , Ενώ ταυτόχρονα ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα τηλεδιαχείρισης Scada καταγράφει διαρκώς την στάθμη των δεξαμενών και μεταφέρει την εικόνα στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής Έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και της πολιτικής προστασίας σε περίπτωση απότομης ανόδου της στάθμης των υδάτων.