Με ποιο τρόπο θα μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και πως θα βελτιωθεί η οδική συμπεριφορά (ανάλυση)

Στη χώρα μας τα τροχαία ατυχήματα, αποτελούν την νούμερο ένα αιτία θανάτου σε νέους ηλικίας Κάτω των 30 ετών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργού...

Continue reading